कल्पना

चल रहे गो अवे, मि। डेमन

2.3
अध्याय 99 सितम्बर 7, 2021
अध्याय 98 अगस्त 31, 2021

चल रहे एएनजेड

3.7
अध्याय 99 सितम्बर 7, 2021
अध्याय 98 अगस्त 31, 2021

चल रहे लिविअफ़ान

4.1
अध्याय 171 सितम्बर 7, 2021
अध्याय 170 अगस्त 31, 2021

समाप्त गोरान

2.5
अध्याय 52 सितम्बर 2, 2021
अध्याय 51 सितम्बर 2, 2021

समाप्त जुगनू का जंगल

3.2
अध्याय 64 अगस्त 27, 2021
अध्याय 63 अगस्त 27, 2021

चल रहे प्रोटो 109

4
अध्याय 58 अगस्त 24, 2021
अध्याय 57 अगस्त 24, 2021

चल रहे उसका समन

2.8
अध्याय 114 अगस्त 23, 2021
अध्याय 113 अगस्त 9, 2021

समाप्त जादूगर

3.8
अध्याय 48 अगस्त 21, 2021
अध्याय 47 अगस्त 21, 2021

समाप्त द टाइगर, द सन एंड द मून

3
अध्याय 61 अगस्त 20, 2021
अध्याय 60 अगस्त 20, 2021

समाप्त कैबलिस्ट

4
अध्याय 44 अगस्त 19, 2021
अध्याय 43 अगस्त 19, 2021

चल रहे न्यू लाइफ, न्यू मी

4
अध्याय 92 अगस्त 17, 2021
अध्याय 91 अगस्त 17, 2021

समाप्त मिस्टर्स

3.5
अध्याय 15 अगस्त 17, 2021
अध्याय 14 अगस्त 17, 2021

चल रहे निफ़्लहीम

2.5
अध्याय 73 अगस्त 14, 2021
अध्याय 72 अगस्त 14, 2021

चल रहे गीत

4
अध्याय 115 अगस्त 13, 2021
अध्याय 114 अगस्त 13, 2021

चल रहे अधिपति समय

2.4
अध्याय 82 अगस्त 13, 2021
अध्याय 81 अगस्त 13, 2021